Engineering

Onze ontwerp- en engineeringafdeling beschikt over moderne reken- en tekensoftware. Onze ontwerpafdeling kijkt zowel met een technisch als economisch oog naar de diverse opdrachten.

Door ons brede leveringspakket hebben onze constructeurs en tekenaars een brede constructieve kennis van hallenbouw, industriële bouw, kranenbouw, on- en offshore en van betonconstructies.

We hechten veel waarde en besteden veel aandacht aan een goede afstemming tussen de wensen van onze opdrachtgevers en onze engineers.

Samenwerken begint met een heldere en duidelijke communicatie tussen alle betrokkenen. Daar blijft het natuurlijk niet bij. Vandaag de dag moeten niet alleen de mensen maar ook de tekenprogramma’s met elkaar kunnen communiceren. Door gebruik te maken van geavanceerde tekensoftware zoals Revit en Navisworks kunnen we met onze opdrachtgevers en leveranciers alle verschillende onderdelen binnen een project op elkaar afstemmen. De kans op faalkosten wordt hierdoor nagenoeg uitgesloten

Na de constructieberekeningen wordt vanuit een 3D-solid modeling tekenprogramma de complete staalconstructie gemodelleerd. De productierelevante informatie wordt vanuit dit tekensysteem via de werkvoorbereiding doorgesluisd naar de C.N.C gestuurde productiemachines.