Project:

Tripolis Amsterdam

Projectomschrijving

In totaal produceert en monteert De Kok Staalbouw 3.882 ton staal in Amsterdam ten behoeve van de constructie voor het project Tripolis, waarvan 32.822 m2 staal in eigen huis brandwerend is gecoat. De staalconstructie voor Het Venster bestaat grotendeels uit stalen spanten, PET/THQ-liggers, vinkolommen en loopbruggen, in combinatie met onderhangende vloeren. Opvallend zijn de lange spanten (tot 44,5 meter) tussen de betonkernen en langs de noodgevel. Zonder deze elementen was de uitbreiding namelijk niet mogelijk geweest. De Kok Staalbouw prijst de vinkolommen, die naast een constructieve functie ook esthetische waarde hebben. In het midden van Het Venster is een groot atrium gerealiseerd, die functioneert als een vitrine voor de bestaande bebouwing. Voor dit atrium heeft De Kok Staalbouw een hoge en transparante constructie met zeer slanke vinkolommen gerealiseerd, waarop nog zeven verdiepingen steunen. Ook hebben we enkele hangende vinkolommen toegevoegd om het esthetische beeld compleet te maken.

Gezien het project (deels) over het bestaande gebouw wordt heen gebouwd, stond de bouwsnelheid en monteerbaarheid hoog in het vaandel. Een juiste montagevolgorde was essentieel om de stabiliteit van de constructie te borgen, om in een later stadium nog onderhangende vloeren aan te kunnen brengen én om een goede aansluiting op de bestaande bouw mogelijk te maken. Naast de grote aantallen staal is in Het Venster 20.020 m2 vloerbeplating aangebracht. Het gros van de vloerbeplatingen bevindt zich op de verdiepingen 7 t/m 12 . Hier is op de staalconstructie ca. 18.800 m2 aan staalplaat-betonvloeren gerealiseerd. Omdat de vloeren op de onderste zes verdiepingen aansluiten op de bestaande bouw, is hier gekozen voor kanaalplaatvloeren (ca. 1.220 m2) en PET/THQ-liggers.

Het Venster is in een doorlooptijd van slechts 26 weken gebouwd. Waarnaast De Kok Staalbouw zich ook druk bezig houdt met de aanpassingen in de bestaande gebouwen, waar het staal met name wordt benut om (vloer)sparingen dicht te leggen. Ook is er een constructie aangebracht ten behoeve van de dakterrassen. Hiermee heeft De Kok Staalbouw tevens bijgedragen aan de natuurinclusief bouwen ambitie in dit project.

Feiten en cijfers

Opdrachtgever

G&S Bouw

Locatie

Amsterdam, Nederland

Oplevering

November 2021