header-2-kok-staal

Disclaimer

Op deze pagina bevindt zich de disclaimer van kokstaal.nl. Deze disclaimer betreft onder welk voorbehoud de informatie, op de website van De Kok Staalbouw, wordt aangeboden. Bij gebruik van de website stemt u in met onderstaande disclaimer.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van informatie van de website is vrijblijvend zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreidt of misbruikt. De informatie op de website van De Kok Staalbouw mag alleen worden hergebruikt volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder schriftelijke toestemming van De Kok Staalbouw is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op de website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Kok Staalbouw.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Kok Staalbouw streeft naar een zo actueel mogelijke website. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.

De Kok Staalbouw behoudt zich het recht voor om materiaal te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Kok Staalbouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat vermeld, waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Wijzigingen

Bij mogelijke wijziging van de disclaimer, zal de meest recente versie zich op deze pagina van kokstaal.nl bevinden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten