header-2-kok-staal

Privacy Policy

De Kok Staalbouw, gevestigd aan Bergsebaan 67 te Heerle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in onderstaande privacyverklaring weergegeven.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Bewaarperiode

We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op de grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van sollicitanten

Bent u een sollicitant, wij zullen uw sollicitatie gegevens uiterlijk 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure verwijderen, tenzij u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor een periode van maximaal 1 jaar te bewaren.

Bezoekgegevens

Op de website van De Kok Staalbouw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Kok Staalbouw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden waar mogelijk geanonimiseerd en/of niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De Kok Staalbouw maakt gebruik van Google Analytics. Via Google Analytics kunnen websitegebruiken en de effectiviteit van adwords-advertenties, van De Kok Staalbouw, bij Google-zoekresultaatpagina’s worden verkregen.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar een door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Hier treft U ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van De Kok Staalbouw wordt gebruikt. Om rapporten over de Website aan De Kok Staalbouw te kunnen verstrekken en haar adverteerders informatie, over de effectiviteit van hun campagnes, te kunnen aanbieden.

Indien Google wettelijk wordt verplicht, of derden de informatie namens Google verwerken, kan deze informatie aan derden worden verschaft. De Kok Staalbouw heeft hier geen invloed op.

De Kok Staalbouw heeft Google geen toestemming gegeven, om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cameratoezicht

Er wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht op de parkeerplaats en buiten terrein van het kantoor en werkplaats. Cameratoezicht is noodzakelijk om onze eigendommen te beschermen. De beelden worden adequaat beveiligd en worden 2 maanden bewaard. Deze camera beelden kunnen worden bekeken door directie en systeembeheerders.

Beveiligen

De Kok Staalbouw neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Passende maatregelen worden genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Kok Staalbouw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat, waardoor de veiligheid van uw persoonsgegevens kan worden gewaarborgd.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens tot een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Afdeling administratie
Bergsebaan 67
4626 SC Heerle
Telefoon: +31 (0) 165 30 37 56
E-mail: kok@kokstaal.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 20074900

Ook met vragen of meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten